ติดต่อเรา

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
เลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์ 055-860151