ปรัชญา

ปัญญายปริสุชฌติ คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน-เหลือง

เพลงประจำโรงเรียน

   พวกเราชาวบ่อแก้ววิทยา                        สร้างศรัทธาก้าวไปไม่เคยหวั่น
              ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคสารพัน                               เรายึดมั่นในความดีมีเมตตา

เกียรติวินัยคงไว้ด้วยใจมั่น                      จะฝ่าฟันสู่หลักชัยที่ใฝ่หา
หลอมรักไว้บ่อแก้ววิทยา                                  งามสง่าคงคุณค่าน่าภูมิใจ
 บ่อแก้ววิทยา  จะนำพา                           ภูมิปัญญาสู่จุดหมาย
วิชาการ   คุณธรรมน้อมนำไป                           ราษฎร์ร่วมใจ  รัฐช่วยให้ไม่ฝืดเคือง
                       พวกเราชาวบ่อแก้ววิทยา                        จะรักษาคุณความดีที่ฟูเฟื่อง
              วัฒนธรรม  การกีฬา   พารุ่งเรือง                      เกษตรกรรมนามกระเดื่องเลื่องลือไกล