ทัศนศึกษา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยเป็นไปตามการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ “ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและปฏิบัติจริง จัดสาระการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ”

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *