อบรมค่ายดนตรี

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านดนตรีโปงลาง (ค่ายดนตรี) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เป็นวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมหลักสูตรในการเรียนรู้ คาดหวังให้เยาวชนมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ทำคุณประโยชน์ ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามโครงการ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *